NP - BIOZYME

► Thành phần: trong  kg

- Amylase .................10.000 UI

- Protease ....................200 UI

- Vitamin PP..................200 mg.

- Vitamin B1..................200 mg.

- Vitamin B2..................200 mg.

- Vitamin b5..................200 mg.

- Sorbitol ......................5 mg.

- Methionine ................. 5 mg.

- Lysine        ................. 2mg.

- Lactobacillus................. 10^5 CFU

- Bacillus subtilis................. 10^7 CFU

► Công dụng:

- Cung cấp vitamin, Enzyme và vi sinh vật có lợi kích thicks tiêu hóa.

 

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
  • Sản phẩm cùng loại
    Icon facebook