AQUA - DINE

► Thành Phần: trong 1 lít

- PVD Iodine ..........200g

► Công dụng

- Khủ trùng nguồn nước

- Cải thiện môi trường nước nuôi

- Sát trùng bể ương và vệ sinh dụng cụ nuôi trồng thủy sản

 

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
  • Sản phẩm cùng loại
    Icon facebook